پیشگوئی
پیشگوئی بر اساس اتفاقهائی که قبلا" افتاده (این وبلاگ تحقیقاتی هست)

[ پنجشنبه هجدهم دی 1393 ] [ 21:3 ] [ همایون ] [ ]

[ یکشنبه سی ام آذر 1393 ] [ 1:49 ] [ همایون ] [ ]

[ دوشنبه بیست و یکم مهر 1393 ] [ 23:51 ] [ همایون ] [ ]
 

[ دوشنبه بیست و یکم مهر 1393 ] [ 16:18 ] [ همایون ] [ ]

[ جمعه چهارم مهر 1393 ] [ 10:54 ] [ همایون ] [ ]
باسلام من امروز برای اولین بار تو یک وبلاگ خواندم که امام زمان جسم مادی داره و همین الان تو این دنیا داره زندگی میکنه ولی کسی اون را نمی شناسه .آیا شما هم شنیده بودید؟ اخه من تا حالا اینطور شنیده بودم که در عالم غیب هست و جسم مادی نداره..

[ جمعه هفتم شهریور 1393 ] [ 21:59 ] [ همایون ] [ ]

[ دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393 ] [ 12:17 ] [ همایون ] [ ]

[ دوشنبه ششم مرداد 1393 ] [ 12:53 ] [ همایون ] [ ]
حدود یک ماه پیش یکی از بازدیدکنندگان وبلاگ گفت دائیم مریض هست و میخواهد عمل کند ونیت کرد که ان شااله خوب میشود.من براش انجام دادم که نمونه ان این بود که اولا یک تک اومد و بهش گفتم نتیجه فالت زود مشخص میشود و درادامه نمونه این بود که من قراربود کاری انجام بدم ولی انجام نشد ولذا بهش گفتم نمونه آن انجام نشده و زودی هم مشخص میشود .

تا اینکه امروز پیام داده بود که دائیش شب بیست و یکم رمضان به رحمت خدا رفته است.که من متاثر شدم و به ایشون و خانواده محترمشون تسلیت عرض میکنم.

[ یکشنبه پنجم مرداد 1393 ] [ 1:5 ] [ همایون ] [ ]

[ یکشنبه هشتم تیر 1393 ] [ 12:50 ] [ همایون ] [ ]
آیا میدانید ک.....

کلمه مرد 24 بار در قرآن مقدس آمده است
همچنین کلمه زن نیز 24 بار در قرآن مقدس آمده است
سپس مطابق آنالیز آیات مختلف مشخص شد که این همسانی در تنقضات در تمامی قرآن کریم صادق است. قرآن مجید مشخص میکند که یک چیز با چیز دیگری (یا به عبارتی با متضاد خود و یا ریشهء خود) برابر است. در ادامه نتایج شگفت آور حاصل از محاسبهء کلمات عربی قرآن مجید و رمز اعداد را خواهید یافت.
کلمات و دفعات تکرار در جمع آیات قرآن مجید:

دنیا (یکی ازنامهای زندگی):115
آخرت (نامی برای زندگی پس از این جهان): 115

ملائکه: 88
شیاطین: 88

زندگی: 145
مرگ: 145

سود: 50
زیان: 50

ملت (مردم): 50
پیامبران: 50

ابلیس(پادشاه شیاطین): 11
پناه جوئی از شر ابلیس: 11

مصیبت: 75
شکر: 75

صدقه: 73
رضایت: 73

فریب خوردگان (گمراه شدگان): 17
مردگان (مردم مرده): 17

مسلمین: 41
جهاد: 41

طلا: 8
زندگی راحت: 8

جادو: 60
فتنه: 60

زکات: 32
برکت: 32

ذهن : 49
نور: 49

زبان: 25
موعظه (گفتار، اندرز): 25

آرزو: 8
ترس: 8

آشکارا سخن گفتن (سخنرانی): 18
تبلیغ کردن: 18

سختی: 114
صبر: 114

محمد (صلوات الله علیه): 4
شریعت (آموزه های حضرت محمد (ص)): 4

ونیز جالب خواهد بود به دفعاتی که کلمات زیر در قرآن ظاهر شده اند نگاهی داشته باشیم:

نماز: 5

ماه: 12

روز: 365

دریا : 32، زمین (خشکی): 13

منبع: http://sheykhpordel.persianblog.ir/

[ شنبه دهم خرداد 1393 ] [ 13:3 ] [ همایون ] [ ]
سلام.درمورد نیت شما نمونه نیت شما مانند کسی بود که شناسنامه اش را گم کرده بود و فال زد .پیدانشد رفت المثنی گرفت ولی بعد ازاینکه المثنی گرفت اون هم در خانه پیدا شد.نیتت را بهم بگو تا بهتر توضیح بدهم.

[ دوشنبه پنجم خرداد 1393 ] [ 22:44 ] [ همایون ] [ ]

-آن چیست که چه پرباشدوچه خالی وزنش یکی است
2-یک زن وشوهرهفت پسردارندوهرپسریک خواهراین خانواده چندنفرند
3-آن چیست که دررادیو ودریامشترک وهردوآن رادارند
4-آن چیست سفیداست قندنیست ریشه دارد درخت نیست
5-آن چیست سخت است ولی سنگ نیست تخم می گذاردومرغ نیست چهارپا داردوسگ نیست
6-چه پرنده ای است اگرنامش رابرعکس کنیم نام پرنده دیگری می شود
7-آن چیست که باگریستن اسمان اشک آن روان می شود
8-بالای آن جای حساب است،پایین آن بازی تاب است
9-آن کدام گیاه است که اگرنصفش کنی نیم آن لنگ ونیم دیگرش غصه باشد
10-آن چیست به قدر یک گلابی ست.هم سرخ وسفیدوسبزوآبی ست.مه نیست ولی چوماه روشن.بی جان بود وستانداوجان.محفوظ همیشه درحبابی ست
11-آن چیست که پراشک بود دامن او.ازدورچه استخوان نماید تن او.می سوزدومی گویدواین شدفن او.خواهی که شودزده بزن گردن او
12-آن چیست می خوردخون سیاه می رود راه سفید
13-آن چیست اولم هست خانه ومسکن .دومم کشوری ورای ختن.همه ام هست جزوادویه.طبع شدگرم ازان وتنددهن
14-آن چیست من می روم واومی ماند
15-سه دکان تودرتواولی چرم فروش دومی پرده فروش سومی یاقوت فروش
16-آن جیست درختی راکه ایزدآفریده.دوده شاخه بهرش برگزیده.که به هرشاخه ای سی برگ دارد.به هربرگش دودانه میوه دارد
17-آن چیست که همه خورده اندجزحضرت آدم
18-آن چیست که همه می بینندولی خدانمی بیند
19-آن چیست که همه دارندولی اکرم (ص) ندااشت
20-آن چیست که خداوند آن رابه زنان واگذارنکرد
21-آن کدام زمین است که ازاول خلقتش تاکنون فقط یک بارخورشید به آن تابیده
22-آن کدام یکی است که دونمی شود وکدام دوتااست که سه تانمی شود
23-چهارحرف است نام مطلوبی.که تمنای اهل عالم گشت.هست جهانی چنان عجیب.یکی اگرکم کنی بماندهشت
24-آن چیست که مالک ازداشتن ان بی نصیب ومستاجردارا است
25-آن چیست که با یک نجوا می توان شکست
26-آن چیست که دوچشم دارد و وقتی انگشت به چشمانش فرو می کنی گوشهایش تیزمی شود
27-آن چیست که درهرقرن یک بارودرهردقیقه دوبارمی آیدولی درسال هیچ وقت نمی آید
28-آن چیست که برخی حیوانات دردهان وبعضی دردم دارند
29-آن کدام سه هست که هرگزچهارنمی شود
30-از قول من و تو قصه ها می گوید.آن چیست که بی زبان سخن می گوید.بی پرده ز کار این و آن می گوید. با آن که در او نیست نه دندان و نه لب.بی هدف ره می برد با قلب خون
31- چیست آن ، کز چشمه ای آید برون.می شود از سنگ سختی سر نگون.مدتی بر دشت خشکی چون برفت.بیرون و درون شهر جایی دارد
32- آن چیست که ارغوان قبایی دارد.مانند دم موش پایی دارد. گرد است و مدور است و تاجش بر سر.صد پاره تنش ، ولی ز یک پایه نگون
33- آن چیست که روز می نماید شبگون.همچون دل عاشقان فرو ریزد خون.چون دست به او نهی زند اندازه فزون.اندر وسطش کشتی قیر اندوده
34- جامی است در او آب خوش و آسوده.بر جای نشسته و جهان پیموده.کشتی بانی در آن به رنگ دوده.خود جامه همی بافد و او باشد عریان
35-آن چیست که خودریسد و خود بافد جامه.پوست در پوست گرد یکدیگر
36- چیست آن گرد گنبد بی در.رخش از آب دیده گردد تر. هر که بگشاید این معما را.گاهی حلال و طیب .گاهی حرام مطلق
37- آن چیست گرد و کوچک ، آویز و معلق.گرد است و دراز و در ندارد
38-آن چیست که پا و سر ندارد.جز نام دو جانور ندارد اندر شکمش ستارگانند.اندام ظریف چون صنوبر دارد
39-آن چیست قبای زرد در بر دارد.تلخ است ولی طعمی چو شکر دارد زرد است و معطر آید به مشام.با هزاران سوار می گردد
40- چیست آن پادشاه هفت اقلیم.آمد و فوج شاه در پیچید ناگهان یک سوار زرد نقاب.چار پاست ، نه که گاو است
41- سخت است نه که سنگ.بیابان گرد است نه که مرد است . تخم ریز است نه که مرغ است.کلید آهنین قفلش گشاید
42- کدام است گنبدی که در ندارد.زهر بچه دو صد مادر بزاید،هزاران بچه دارد در شکم بیش.که ندارد به آشیانه قرار
43- چیست آن مرغ آتشین منقارو قنا عذاب النار ؟ شب و روز اندر آب می گوید.سرخ و سبز و سپید پوشیده
44- چیست آن لعبت پسندیده.با دو صد احترام خوابیده ؟ در میان دو کاسه چوبین.رخت سیه و سبز کلاهی دارد
45- آن چیست که در برگ پناهی دارد.من در عجبم کاین چه گناهی دارد؟ پوستش بکنند و سینه اش چاک کنند.گر آب تنی کنی، تنش آب شود
46- آن چیست که در سه و قت کمیاب شود.گر سرد شود ، زندگی از سر گیرد؟ گر گرم شود گریه کند تا میرد.از خمی هر دو سر به هم دارد
47- این چه باشد که پشت خم دارد.صد منی را به پشت بر دارد ؟ وزن او نیست خود به صد مثقال.پرنیان پیکر و آهن دل و فولاد پر است
48-آن چه مرغیست تا اوج هوا رهسپاراست.کاندرین صحرا بدیدم یک عجایب جانور
49-یک معما از تو پرسم ای حکیم پر هنر.پای او مانند اره ، شیر سینه، اسب سر، مور چشم ،مار دم ،کرکس پرو عقرب شکم.نیم پر شد پر تهی ، یعنی چه چیز
50- یک معما با تو دارم، ای حکیم با تمیز.مرغ آتشخوارم و آتش پر و بال من است
51-بلبل این باغم واین باغ بستان من است.هر که حل کرد این معما پیرو استاد من است. استخوانم نقره و اندر شکم دارم طلا.که آتش در میان آب می گشت
52- عجایب صنعتی دیدم در این دشت.دو اسم زنده دارد از دو حیوان
53- عجایب لعبتی زرد است و بی جان.رعنا پسران شوخ و دلکش دارد
54- شیراز پری رخان مهوش دارد.بنگر که دلم از تو چه خواهش دارد از هر سر مصرعی حروفی بردار.نه در دارد نه دیوار و حصاری
55- عجایب گنبد والا تباری.درونش هست لشکر بیشماری .بنازم قدرت پروردگاری.پریرویان به بستان تازه دیدم
56- عجایب صنعت نادیده دیدم.به یک محمل دو صد دردانه دیدم! چو دست بردم گل از باغش بچینم.همه چادر سفید سینه بلوری
57- از آن بالا میاد یک دسته حوری.چون به سن سی رسد بچه شود!
58- دختری چهارده ساله بالغ شود.پرش سیب و گلابی
59-دستمال آبی آبی .چشمه آبش را ببین شط فراتش را ببین
60- گنبد سرخ چمنی ،توش گل سرخ یمنی.لب تا لب آن میان زنجیر است
61- در خانه ما درخت انجیر است.آبش بخورم که گوئیا چون شیر است! خنجر بکشم میانه را پاره کنم.اهل حقه تمام سر بسته
62- حقه ای دیده ایم در بسته.صاف و رنگین به یکدیگر بسته! همه یاقوت رنگ و لعل صفت.داس ظفرم چو کشت دولت دروند
63-من خود کج و راستان زمن راست روند.از هر طرفی زمزمه زه شنوند! پشت از پی خدمت چه کنم خم که و مه.زنده نبود تا نکنی زاتش بریان
64- چیزی چه بود مرده به یک کنج نهاده.سرش تا نبری نگوید خبر ؟
65-چه چیز است ، مرغی است بی بال و پر.صد پاره تنش بود ولی به یک پای نگون
66- آن چیست که روز می نماید شبگون.همچون عاشق زچشم او ریزد خون؟ چون ناز کنی تنش ز اندازه فزون.به شباهت نظیر یکدگر است
67- آن چه باشد که زرد مثل زر است.معدنش در میان دشت و در است ؟ قیمت آن بسی گران نبود.پای او غرق در دل خاک است
68- آن چه باشد که سر بر افلاک است.گوشت شیرین و استخوان چاک است ؟ رنگ او سرخ و زرد و گاه سیاه .اندر صف مردان خدا جا دارد
69- آن چیست که جا به کوه و صحرا دارد.سیصد سر و ده شکم دو صد پا دارد از هیبت او جمله بلرزد عالم.مشاطه زلف دلبران است
70- آن چیست که پیک عاشقان است.رقص چمن از نوای آن است ؟ خندیدن گل ز بوسه اوست.روز و شب گردد و قدم نزند
71- چیست گردنده یی که دم نزند.برف بارد و لیک دم نزند ؟ نعره او به سان شیر بود.اهل حقه ، تمام سر بسته
72- حقه ای دیده ایم در بسته.صاف و رنگین به یکدیگر بسته! همه یاقوت رنگ و لعل صفت.وز آتش سرخش تاج و افسر دارد
73- این چیست که تاج نقره بر سر دارد.بر گردنش از هر طرفی زنجیر است ؟ نا کرده گناه روی او چون قیر است.جفتند ولی زهم جدایند
74- یک جفت کبوترند ابلق.از کالبدشان برون نیایند پرواز کنند گرد عالم.برسر هر شاخ او سه دختر افسونگر است
75- اژدری دیدم که او چارشاخ اندر سراست.هر پسر را بیست و چار فرزند دیگر درخور است برسر. هردختری بنشسته باشد سی پسر.اندر کف مهوشان موزون گردد
76- آن چیست کز او حسن بت افزون گردد.چون آب بدو رسد همه خون گردد،سبز است تنش تا نرسد آب،بدوکهربا پیکر و آدم دم و فولاد سر است؟
77-آن چیست که برسینه خصمش گذرست.بار دوم که زاد جان آورد!
78- بار اول که زاد بی جان بود.در یک گلاب پاش دو رنگ گلاب چیست ؟
79- دارم سوال خواجه بفرما جواب چیست.آتش بدو رسیدن و بستن ، جواب چیست؟ سرمای زمهریر که یخ بست او نبست
80-از همه جا خبر داره نه دست داره نه پا داره.مکان و منزلش زیر زمینه!
81- اگر بر سر زند تاج مرصع.رو آتش می زاری ، یخش می بنده
82- کاسه چینی،آبش دو رنگه.درون او پر از بچه!
83- نه در داره نه دریچه.چار تا داداش تو یه قوطی
84- قوطی قوطی. سمر قوطی.سفید کنم لباس و رخت
85- یه میخ دارم دو سنگ تخت.فوری میره پای تو
86- بالا یک و پایین دو.هی قر بزن هی قل بزن
87- لبم به لبت،دستم به گردنت.دو روغن تو یه شیشه
88- اشیشه و مشیشه.آقا خوابیده دراز و باریک!
89- دالون دراز تنگ و باریک.چل عروس تو یه قوطی
90- چل قوطی چل بند قوطی.همه چادر سفید قوم کلونتر!
91- از اون بالا میاد یه گله دختر.گرده،نه گردکانه!
92- زرده،نه زعفرانه.اگه جات داری.یکیشو وردار!
93- دستمال انار ، پیش زن سالار.کسی رو ندارم بشمره!
94- سینی دارم پر گشواره.صداش نعره ی شیره
95- خودش دسته ی بیله
96- آن چیست که روز می دود و شب پاسبان اتاق است؟
97- آن چیست که امروز مهمان ماست، فردا نوبت شماست؟
98- آن چیست که اگر از ارتفاع زیاد به زمین افتد نمی شکند اما اگر در دخمه ای افتد می شکند؟
99- آن کدام جانور است که صبح با چهار پا ظهر با دو پا و عصر با سه پا راه می رود؟
100- آن چیست که روز و شب دستش را به کمرش زده وایستاده؟
101- آن چیست که من یکی دارم تو دو تا داری شاه سه تا و پسر پادشاه نه تا؟
102- آن چیست که در دنیاست، دنیا هم دراوست؟
103- آن چیست که تا اسمش را به زبان می رانی می شکند؟
104- آن چیست که هر چه آب در آن بریزند پر نمی شود؟
105- آن چیست که هر چه می دویم به آن نمی رسیم؟
106- آن کیست که برای همه ی مردم لباس می دوزد اما خودش لخت است؟
107- آن چیست که ما تصور می کنیم او را می خوریم اما در حقیقت او ما را می خورد؟
108- آن چیست که شیرین است و طعم ندارد، سنگین است و وزن ندارد؟
109- آن چیست که من می روم و او می ماند؟
110- آن چیست که بی علم و دانش ،همه چیز را همانگونه که هست آشکار می سازد؟
111- آن چیست که تا سرش را نبرند حرف نمی زند؟
112- آن چه کشوری است که در پیشانی ماست؟
113- آن چه کشوری است که در چشم ماست؟
114- آن چیست که هر چه آن را بیشتر بکشیم کوتاه تر می شود؟
115- آن چیست که هر چه آن را بیشتر بکشیم بلند تر می شود؟
116- آن چیست که اگر باشد (کور) است و اگر نباشد (کر) است؟
117- آن چیست که پدر و پسر دارند اما مادر ندارد؟
118- آن چیست که بسیارش کم است و آن چیست که کمش بسیار است؟
119- آن کدام یک است که دو نمی شود؟
120- آن کدام دو است که سه نمی شود؟
121- آن کدام سه است که چهار نمی شود؟
122- آن کدام چهار است که پنج نمی شود؟
123- آن کدام پنج است که شش نمی شود؟
124- آن کدام شش است که هفت نمی شود؟
125- آن کدام هفت است که هشت نمی شود؟
126- آن کدام هشت است که نه نمی شود؟
127-آن کدام نه است که ده نمی شود؟
128- آن کدام ده است که یازده نمی شود؟
129- اون چی چیه که روش نقرس ، زیرش طلا؟
130- اون چیه که مال توهست ، اما خودت کمتر ازهمه به کارش می بری؟
131- آن کدام درنده است که آدم سرش را می خورد؟
132- آن چیست که در میان (گربه) ، ماهی است؟
133- منظور از خروس بیوه چیست؟
134- فرق چینی و ژاپنی در چیست؟
135- آن چیست که پر و خالیش یک وزن دارد؟
136- خداوند متعال چه می خورد ، چه می پوشد و چقدر توانایی دارد؟
137- از صفر تا صد چند تا 9 وجود دارد؟
138- آن چیست که دو پا دارد و دو پای دیگر هم قرض می کند و می رود و کسی هم به گردش نمی رسد؟
139- آن چه گرد سبز رنگی است که اگر در آب بریزند،قرمز می شود؟
140- نام گلی است که باحذف کردن حرف اولش روی آب شناورمی شود

.

.

 

 

 


1-نوار 2-ده نفر 3-موج 4-دتدان 5-لاک پشت 6- غاز7-ناودان 8-ساعت پاندول دار 9-شلغم نیم آن لنگ است درمعنی 10-لامپ11-شمع 12-قلم نی 13-ادویه 14-ردپا 15-انار 16-سال ماه شب وروز 17-شیرمادر 18-خواب 19-سایه 20-رسالت پیغمبری 21-سطح رودخانه نیل 22-خدادونمی شود وشب وروز هم سه تانمی شود 23-بهشت 24-نقطه 25-راز 26-قیجی 27-حرف ق 28-نیش 29- مدرسه 30- کتاب 31-اشک چشم 32-چغندر 33-شاه توت یا توت سیاه 34- چشم 35-عنکبوت 36- پیاز 37- انگور 38-خربزه 39-لیمو شیرین 40-ماه و ستارگان و خورشید 41- لاکپشت 42-هندوانه 43- قلیان 44- پسته 45- بادمجان 46- برف و یخ 47- نعل اسب 48- هوا پیما 49- ملخ 50- ماه 51- شمع 52- سماور53- خر بزه 54-شراب 55- خشخاش 56- انار 57- کبوتر 58- ماه 59- آسمان و ستارگان 60- هندوانه 61- نارگیل 62- انار 63- کمان 64-شمع 65- نامه66- شاتوت 67- هویچ یا زردک 68- نخل 69- شیر به حروف ابجد 70- نسیم-باد 71-آسیاب 72- انار 73- سر قلیان 74- زمین و ماه 75- سال، فصل ، شبانه روز و 24 ساعت 76- حنا 77-تبرزین 78- تخم مرغ 79- تخم مرغ 80- باد 81- مار 82- تخم مرغ 83- انار 84- گردو 85- دست تاس( آسیاب دستی ) 86- شلوار 87- قلیان 88- تخم مرغ 89- شمشیر به همراه غلاف 90- قوطی کبریت 91- کبوتر های سفید 92- سکه ، اشرفی 93- آتش در منقل 94- آسمان و ستارگان 95-تفنگ 96- کفش 97- مرگ 98- تخمه 99- انسان در دوران زندگی 100- آفتابه 101- نقطه 102- چشم 103- سکوت 104- آبکش 105- سایه خود ما 106- سوزن 107- غصه 108- خواب 109- جای پا 110- آینه 111- نامه درون پاکت 112- چین 113- کره 114- سیگار 115- خط 116- حرف واو 117- نقطه 118- دوست و دشمن 119- خدا 120- شب و روز 121- ماه های فصل و اضلاع مثلث 122- چهار فصل 123- پنجه دست و پا 124- شش دانگ هر چیز 125- هفت طبقه آسمان و ایام هفته 126- هشت پا 127- اعداد یک رقمی 128-انگشتان دست و دهگان 129- تخم مرغ 130- اسم 131- شیر 132- گرمابه 133- خروس بدون حرف واو است که خرس می شود134- چینی می شکند ، اما ژاپنی نمی شکند. 135- نوار کاست و ویدئو 136- خداوند متعال غم بندگانش را می خورد ،عیب آنان را می پوشد و قدرتش بی انتهاست 137- بیست تا 138- دوچرخه 139- حنا 140- شقایق

[ دوشنبه یکم اردیبهشت 1393 ] [ 8:13 ] [ همایون ] [ ]
هر مردی باید یکروزی ازدواج کنه،چون شادی تنها چیز زندگی نیست !.

برای مجردها باید مالیات سنگینی مقرر شود

چون این انصاف نیست که بعضیها

شادتر از بقیه زندگی کنند

اسکاروایلد

برای پول ازدواج نکنید ، میتونید اونرو با بهره کمتری قرض بگیرید

ضرب المثل اسکاتلندی

من از همسرم پرسیدم که برای سالگرد ازدواجمان به کجا برویم؟

او گفت: به جائی که تا حالا نرفتم

من گفتم: نظرت راجع به آشپزخانه چطوره !!؟

.

من از تروریستها وحشتی ندارم ، من دوساله ازدواج کردم

مردها فرصت بهتری در زندگی نسبت به زنان دارند،یکی بخاطر اینکه دیرتر

ازدواج میکنند و دوم اینکه زودتر میمیرند

اچ.ال.منکن


وقتی که یک زوج تازه مزدوج لبخند میزنند،همه میدونند چرا

ولی وقتی یک زوج ده سال پس از ازدواج لبخند میزنند همه حیرانند چرا ؟
[ چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392 ] [ 9:34 ] [ همایون ] [ ]
سلام دوست گرامی.

نمونه قبلی نیت شما اینطور بوده که شخصی امتحان استخدامی داده بود و نیت کرده بود که فردا بهم زنگ میزنن و میگن که قبول شده ای.

واینطور شد که فرداش زنگ نزدند ولی قبول شده بود.


و نتیجه نیت شما اینکه خوب هست.

[ سه شنبه بیستم اسفند 1392 ] [ 22:49 ] [ همایون ] [ ]
درخدمتتون هستم
[ چهارشنبه بیست و سوم بهمن 1392 ] [ 10:9 ] [ همایون ] [ ]
سلام

چیزی که درنیت داری انجام نمیشه ولی بهتراز آن برات انجام میشه.

[ یکشنبه بیست و یکم مهر 1392 ] [ 9:37 ] [ همایون ] [ ]

نیت شد که آمریکا به صوریه حمله میکندو اعداد  ۴۳۲۴۱۳۲۴۲ بدست آمد که نمونه قبلی آن این است.

۱- یک نفر چیزی را گم کرده بود ونیت کرده بود که آیا گیرش می آید که گیرش نیامد.

۲- یکی نیت کرده بود که آیا میرود ماموریت به یکجائی.که نرفت ماموریت.

 

پس من نتیجه میگیرم که آمریکا یا حمله نمیکند و اگرهم بکند نتیجه ای نمیگیرد و مردم سوریه پیروز میشوند.

[ شنبه نهم شهریور 1392 ] [ 21:20 ] [ همایون ] [ ]
سلام بردوستان

بعداز وقفه ُبازهم میام خدمتتون و آینده نگری میکنم براتون.موفق باشید.

[ چهارشنبه سی ام مرداد 1392 ] [ 10:3 ] [ همایون ] [ ]

سلام پست قبلي يك دوره آموزشي جالبي هست .بيشتر درمورد آن صحبت خواهم كرد.

 

نگاه کنید اگر نمونه های قبلی همه کاندیدها را بخونید متوجه میشوید که همشون یک مشکلی داشتن به جز آقای روحانی. جالبه که نمونه قبلی آقای روحانی رفتن یک کاندید اصلاح طلب به مجلس بود.

[ یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 ] [ 8:14 ] [ همایون ] [ ]
باسلام

درخصوص چندتا از کاندیداها جداگانه نیت کرده ام وبرای هرکدام عدد جداگانه ای آمده است و مقایسه آین چندتا باهم جالب هست. شمابگوئید با این اوصاف کی رئیس جمهور میشود؟

۱- درخصوص آقایان رفسنجانی و مشائی که گفتم نمیشوند وتوضیحش هم در پستهای قبلی هست.

۲-درخصوص آقای عارف: درمورخه ۱۶/۳/۹۲نیت کردم که عدد بدست آمده ۱۲۲۱۴۳۴۳۱ است که نمونه قبلی آن این است که من نیت کرده بودم آیا با یک نفر دیگه گلخانه راه اندازی میکنم. که من انصراف دادم و شریک نشدم.دوم این که نیت کرده بودم که بروم یک شهری که نرفتم.سوم اینکه نیت کرده بودم تا پایان هفته وام میگیرم و سایپا ثبت نام میکنم که نکردم.

۳-درخصوص آقای روحانی: اعداد بدست آمده و۳۳۳۳۲۳۳۴۱۴۳۲۴۳۱۴۳۱ که نیت شده بود که یکی از کاندیدهای اصلاح طلب مجلس میرود مجلس که رفت.

۴- درخصوص آقای محسن رضائی: اعداد بدست آمده ۱۴۴۲۳۳۳۱۴ ونمونه قبلی آن نیت شده بود که فردا بروم سه راهی به ایستم و با یک گروه دیگر بروم ماموریت که اینطورشد که دیگه سه راهی نه ایستادم و مستقیما رفتم محل تجمع آن اکیپ وبعد رفتیم ماموریت.

۵- درخصوص آقای ولایتی:اعداد بدست آمده:۴۱۴۳۱۴۴۳۱ می باشد که نمونه قبلی آن شخصی نیت کرده بود که در فلان روز مراسم عقد برگزار می گردد که بله مراسم برگزار شد ولی بین اقوامهای عروس و دادماد نزاع صورت گرفته بود.

۶-درخصوص آقای قالی باف:عدد بدست آمده ۱۲۲۴۳۱۲۴۲و۴۲۳۲۳۳۱۲۱و۳۴۲۱۴۳۴۴ که نمونه های قبلی اینها هستن: یکی اینکه گفته بودم بین دوگزینه یکیشون هست که بود و دیگر اینکه نیت کرده بودم فرداشب میروم جائی که رفتم . حالا باتوجه به نیت دکتر ولایتی هم که کرده بودم و اون جریان .هنوز نمیتوانم تصمیم قطعی بگیرم. احتمالا دومرحله ای بشه .اون وقت بهتر بشه تصمیم گرفت. البته عدد۱۲۲۴۳۱۲۴۲ عدد خوبی نیست وبه میت مشهوره .

۷- درخصوص آقای جلیلی: اعداد بدست آمده:۱۴۴۱۲۱۳۳۲ و۲۳۴۳۲۳۲۱۱ می باشد که نمونه قبلی آن شخصی در خصوص وضعیت بارش باران و زراعت سال ۸۷ نیت کرده بود که در آن سال وضعیت خوبی نبود .

۸-درخصوص آقای حدادعادل: نیت نکرده بودم

[ سه شنبه بیست و یکم خرداد 1392 ] [ 22:52 ] [ همایون ] [ ]
http://upload.tehran98.com/img1/1rmxbbicpbwzf3e8q57.jpg
[ دوشنبه سیزدهم خرداد 1392 ] [ 8:42 ] [ همایون ] [ ]

درخصوص کاندیداتوریب جناب قالی باف این اعداد اومده ۱۲۲۴۳۱۲۴۲و۴۲۳۲۳۳۱۲۱و۳۴۲۱۴۳۴۴ که نمونه های قبلی اینها هستن: یکی اینکه گفته بودم بین دوگزینه یکیشون هست که بود و دیگر اینکه نیت کرده بودم فرداشب میروم جائی که رفتم . حالا باتوجه به نیت دکتر ولایتی هم که کرده بودم و اون جریان .هنوز نمیتوانم تصمیم قطعی بگیرم. احتمالا دومرحله ای بشه .اون وقت بهتر بشه تصمیم گرفت. البته عدد۱۲۲۴۳۱۲۴۲ عدد خوبی نیست وبه میت مشهوره .

[ سه شنبه هفتم خرداد 1392 ] [ 22:29 ] [ همایون ] [ ]
سلام بر دوستان

ببخشید بنا به دلایلی جوابها دور شده ان شااله سعی میکنم تا امشب جوابها بدهم.

خوب جواب تعدادي را مي دهم.

بعضي ها خصوصي خواستن كه مشخصات كامل نمي نويسم

1- ال...


اعداد بدست اومده 243314314 نمونه قبلي نيت شده بود كه با برادرم صحبت كنم و روي خانه برادرم وام بگيرم كه بله با ايشان صحبت كردم و وام هم گرفتم و من نتيجه ميگيرم كه آره شما با همديگه در اينخصوص صحبت ميكنيد موفق باشيد


2-فرزندپسر 

جواب شما: اعداد بدست آمده 113323224 كه نمونه قبلي آن اين بوده كه دانشجوئي منتظر بود پروندش را بفرستن از اصفهان به دانشگاه جديد كه نيت كرد آيا فرستادن كه معلوم شد هنوز نفرستادن و هنوز تطبيق داده نشده .البته بعدا فرستادن
حالا من اينطور نتيجه ميگيرم كه ان شااله در آينده فرزند پسر گير شما مي آيد ولي نميدانم منظور فال اينه كه هنوز نطفه بسته نشده يا اين كه مثلا فرزندان بعدي هست.

3-مريم و سرمايه گذاري

اعداد بدست اومده 113211413 مي باشد و نمونه قبلي آن نيت شده بود برود اهواز و بسلامتي كارش انجام شود و برگردد كه طرف رفت و كارش انجام شد و برگشت.

حالا نتيجه براي شما: به نظر من اينه كه ان شالله خوبه و مشكلي پيدا نميكنيد حالا از نظر سود دهي چطور باشه نميتونم چيزي بگويم.

4- يا علي ya ali 

اعداد بدست امده 212233121 نمونه هاي قبلي دوتا داشت يكي اينكه يك نفر نيت كرده بود با پسرخالش ازدواج ميكنه كه نكرد و دوم اينكه نيت كرده بود كه در آن مرحله كه امتحان گواهينامه ميده قبول ميشه كه اصلا امتحان نداد پس من نتيجه ميگيرم كه نيت شما انجام نميشه.

[ سه شنبه هفتم خرداد 1392 ] [ 13:31 ] [ همایون ] [ ]

دوستان سلام آماده آینده نگریهای عجیب و غریب من در آینده باشید.

[ یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1392 ] [ 13:4 ] [ همایون ] [ ]

یاسلام

تعدادی از دوستان پیشنهاد دادند که در خصوص کاندیداتوری آیت الله هاشمی رفسنجانی آینده نگری کنم.

خوب دوستان این هم آینده نگری آیت الله هاشمی رفسنجانی:

اعداد بدست آمده ۲۳۴۱۲۱۱۳۴ و ۲۴۳۲۳۳۴۳۱ امانمونه های قبلی  اولا" یک نفر نیت کرده بود تا فلان ساعت یک چیزی را می فروشد که نفروخت.

ثانیا" یکی که مرغداری داشت نیت کرد که دوره پروشش خوب میشود که نشد پس نتیجه میگیریم که

حضرت  آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور نمی شود.

[ دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1392 ] [ 16:21 ] [ همایون ] [ ]
سلام

دوستان طبق پیشگوئی بنده اسفندیار رحیم مشائی رئیس جمهور نمی شود .و آقای دکتر ولایتی رئیس جمهور میشود البته یکسری مشکلاتی هم بوجود خواهد آمد.

حالا توضیح:

۱- نیت درخصوص رئیس جمهوری اسفندیار رحیم مشائی 

اعداد بدست آمده: ۲۱۲۱۲۱۴۴۴ می باشد که نمونه قبلی آن این بود که شخصی نیت کرده بود فلان کس تا فلان تاریخ عقد میکند که در آن تاریخ نکرد .پس نتیجه رحیم مشائی رئیس جمهورر نمیشود.

۲- نیت درخصوص رئیس جمهوری سعید جلیلی

اعداد بدست آمده:۱۴۴۱۲۱۳۳۲ و۲۳۴۳۲۳۲۱۱ می باشد که نمونه قبلی آن شخصی در خصوص وضعیت بارش باران و زراعت سال ۸۷ نیت کرده بود که در آن سال وضعیت خوبی نبود .پس نتیجه سعید جلیلی رئیس جمهور نمی شود.

۳- نیت درخصوص رئیس جمهوری دکتر ولایتی

اعداد بدست آمده:۴۱۴۳۱۴۴۳۱ می باشد که نمونه قبلی آن شخصی نیت کرده بود که در فلان روز مراسم عقد برگزار می گردد که بله مراسم برگزار شد ولی بین اقوامهای عروس و دادماد نزاع صورت گرفته بود پس نتیجه میگیریم که دکتر ولایتی رئیس جمهور میشود ولی مشکلاتی بوجود می آورد .

توضیح اینکه : اگر دکتر ولایتی بعد از تائید شورای نگهبان به کاندیداتوری خود ادامه دهد رئیس جمهور میشود

توضیح : این نیاز به توضیح مفصل دارد .همچنین تا الان برای بقیه نیت نشده بود ضمنا توضیح کامل که برای همگی نیت شده شفاف هست.البته با نیت سه نفر نمی بایست اینقدر صریح میگفتم این راقبول دارم.۲۵/۳/۹۲

[ یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1392 ] [ 18:47 ] [ همایون ] [ ]
سلام دوستان جوابها را دادم.موفق باشید.
[ سه شنبه هفدهم اردیبهشت 1392 ] [ 19:35 ] [ همایون ] [ ]
[ یکشنبه هشتم اردیبهشت 1392 ] [ 18:42 ] [ همایون ] [ ]

اگر می‌خواهید طعم کتلت شما با تمام کتلت‌های تمام دنیا متفاوت باشد، به جای پیاز رنده شده، از آب سیب غلیظ در تهیه مواد اولیه آن کمک بگیرید. افزودن کمی نان خشک خردشده به مواد اولیه کتلت می‌تواند شلی حاصل از افزودن آب سیب را نیز برطرف کند.
باشگاه خبرنگاران،آشپزی  هنری است که اگر بتوانید کمی خلاقیت چاشنی آن کنید،هرکسی را مشتاق چشیدن دست پخت خود می کنید. به همین دلیل ما می خواهیم با ترکیب برخی از طعم‌دهنده‌های مواد غذایی به شما بگوئیم که چطور طعم غذایتان را بی نظیر کنید.


۱) رب انار + مرغ

 پس از اینکه تکه‌های مرغ را با آب و کمی نمک پختید، ۲ قاشق غذاخوری رب انار را با نصف لیوان پیاز سرخ‌شده و یک قاشق چای‌خوری زعفران دم‌کرده کمی تفت بدهید و روی مرغ‌ها بریزید. سپس اجازه دهید تکه‌های مرغ طعم‌دار شده به مدت ۲ تا ۳ دقیقه روی حرارت بمانند تا آماده خوردن شوند.

۲) قهوه + استیک

 اگر قصد درست کردن استیک یا حتی گوشت تنوری دارید، می‌توانید از پودر قهوه نیم‌کوب برای طعم دادن به گوشت استفاده کنید. ترکیب پودر قهوه اسپرسو، نمک، فلفل قرمز، پودر فلفل دلمه‌ای، زیره سبز و چند دانه فلفل سیاه بهترین ترکیب برای طعم‌دار کردن گوشت‌های استیک و کبابی است.

۳) مایونز + جوجه کباب

 اضافه کردن یک قاشق غذاخوری سس مایونز به مواد جوجه‌کباب می‌تواند هم طعم جوجه را دلپذیرتر کند و هم بافت آن را نرم‌تر، بنابراین اگر تصمیم به پخت این غذا دارید، کمی سس مایونز قبل از پخت تکه‌های گوشت به آن اضافه کنید.

۴) آب‌لیمو + ماکارونی

 خیلی‌ها به آب در حال جوش ماکارونی، کمی نمک اضافه می‌کنند. این بار به جای این کار یک قاشق غذاخوری آب‌لیموی تازه را به آب ماکارونی اضافه کنید و هنگام سرو ماکارونی هم کمی آویشن یا پودر ریحان خشک روی آن بریزید. به این ترتیب هم حجم سدیم دریافتی را کاهش می‌دهید و هم طعم جدیدی را در ماکارونی تجربه خواهید کرد.

معمولاً بیشتر افراد طعم سبزی‌های بخارپز را دوست ندارند اما می‌توانید با افزودن کمی روغن کنجد و سرکه بالزامیک به سبزی‌های بخارپز، طعمی مطلوب به آن‌ها بدهید

۵) آب سیب + کتلت

 اگر می‌خواهید طعم کتلت شما با تمام کتلت‌های تمام دنیا متفاوت باشد، به جای پیاز رنده شده، از آب سیب غلیظ در تهیه مواد اولیه آن کمک بگیرید. افزودن کمی نان خشک خردشده به مواد اولیه کتلت می‌تواند شلی حاصل از افزودن آب سیب را نیز برطرف کند.

۶) برنج + شامی

 اگر مقداری از برنج مهمانی شب گذشته‌تان باقی مانده است، اصلاً نگران نباشید. شما می‌توانید یک لیوان برنج پخته را خوب بکوبید و با کمی گوشت چرخ‌کرده و پیاز رنده شده آن را مخلوط کنید و پس از افزودن ادویه و سبزی‌های معطر، یک شامی بسیار خوشمزه سر میز غذایتان بگذارید.

۷) پنیر پیتزا + فیله سوخاری

 معمولاً بچه‌ها علاقه فراوانی به خوردن فیله سوخاری و مرغ کبابی دارند. شما می‌توانید برای بالا بردن کالری و بهبود طعم گوشت‌های سوخاری از کمی پنیر پیتزای رنده شده و آب‌لیموی تازه استفاده کنید.

۸) خامه + سوپ سفید

 اگر اضافه وزن ندارید، چربی خونتان بالا نیست یا می‌خواهید مهمانی برگزار کنید، حتماً به سوپ‌های سفید خود کمی خامه هم بزنید. افزودن خامه و جعفری تازه به سوپ‌های سفید عطری دل‌پذیر و طعمی به یاد ماندنی به آن می‌دهد.

۹) پنیر صبحانه + ماکارونی

وقتی ماکارونی را پختید و در ظرف مخصوص سرو آن ریختید، کمی پنیر صبحانه روی آن رنده کنید. مطمئن باشید با این کار یک رشته ماکارونی هم ته ظرفتان باقی نخواهد ماند.

۱0) پنیر خامه‌ای + تخم‌مرغ

۲ تخم‌مرغ خام را خوب هم بزنید. سپس ۲ قاشق غذاخوری کره را با یک‌چهارم فنجان پنیر خامه‌ای و کمی نمک مخلوط کنید و این مخلوط را روی حرارت ملایم بگذارید. وقتی پنیر و کره کاملاً آب شدند، تخم‌مرغ‌ها را به ظرفتان اضافه کنید و پس از هم زدن تمام مواد با یکدیگر، درِ ظرف را تا پف کردن و پختن کامل تخم‌مرغ‌ها ببندید. بعد از حدود ۵ دقیقه یک املت فوق‌العاده خوش عطر و طعم خواهید داشت. افزودن کمی پودر آویشن به این املت، خوشمزه‌ترین صبحانه عمرتان را برای شما فراهم خواهد کرد.

[ جمعه ششم اردیبهشت 1392 ] [ 20:19 ] [ همایون ] [ ]
درباره وبلاگ

درمورد حس ششم تحقيق ميكنم
توضيح:
سلام علیکم


باتشکر از شما بازدیدکننده محترم.همینطور که مستحضرید انسان دارای یک بعد روحانی است که هنوز نتوانسته آن را کشف کنه بدلیل پرداختن به بعد مادی.خلاصه من قصد توضیح در اینخصوص ندارم . جالب بدونید که ۳۰۷۵ عدد متفاوت به صورت احتمالاتی در این خصوص هست که اینجانب تونستم ۱۹۰۰ عدد آن را بنویسم وتجربه کنم. ووقتی کسی نیت کند ونیتش یکی از اون ۱۹۰۰عدد نوشته شده باشددقیقا" جواب نیت اونها یکی هست.یک مثال میزنم.

درمورخه ۱۵/۱۲/۸۹ خودم نیت کردم که ان شااله قذافی نابود میشه ومردم پیروز میشوند.وقتی آینده نگری کردم عددآنرا در دفتر نوشتم دیدم قبلاسه تا نیت شده که عدد آن با نیت قذافی یکی هست لذا اون سه نیت را براتون مینویسم که چگونه جواب آن سه نیت با این قذافی مشابه است.

۱-درمورخه ۱۶/۹/۸۶ یک نفر نیت کرد که تا ۶ماه آینده گواهینامه پایه یک میگیرد.که بعدازمدتی گرفت

۲-درسال ۸۵ نیت کردم در ماه رمضان همان سال شروع به ساختن خانه میکنم .که بعد از رمضان شروع کردم

۳-سال ۸۴ نیت کرده بودم درچهلم پدر بزرگم قران میخونم.که خواندم

خوب وقتی من برای قذافی نیت کردم و دردفتر این سه نیت مشابه از نظر عددی دیدم لذا پیش بینی کردم که قذافی درآینده ازبین میرود.(توضیح اینکه عدد مربوط به هر سه نیت ۱۴۴۱۴۳۲۲۴ بود.)حالا این عدد چطور من بدست می اورم بماند برای بعد.البته باید اینطوری نیت کرد که ان شالله فلان کار میشود.نه اینکه نیت کنیم آیا میشود یا نه.

در پایان اگر کسی نیت خاصی داره میتونه بهم خبر بده تا براش آینده نگری کنم که اگر عددبدست آمده جزء اون ۱۹۰۰عدد بود طبق آنچه قبلا" اتفاق افتاده نتیجه را بگم.

خوشحال میشم در این طرح مرا یاری نمائید.(اینطوری نیت شود که ان شااله فلان کار انجام میشود.)

ان شالله در آینده نیتهای متشابه بیشتری را خواهم نوشت تا با ارتباط معنی دار این اعداد ونیتها بیشتر آشنا شوید.موفق باشید
امکانات وب